Tematyka Konferencji

Celem konferencji jest zaprezentowanie dorobku naukowego i wymiana poglądów na temat różnorodnych problemów rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej, poszczególnych państw i regionów. Dla studentów Konferencja stanowi okazję do pogłębienia wiedzy zdobytej podczas studiów, szlifowania warsztatu naukowego i nawiązania współpracy naukowej z kołami naukowymi z innych ośrodków akademickich.

Zakres tematyczny Konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

  • Problemy społeczne w Unii Europejskiej;
  • Zmiany w wydatkach w europejskich gospodarstwach domowych;
  • Wykorzystanie funduszy unijnych okresu programowania 2007-2013;
  • Perspektywy nowego okresu programowania UE 2014-2020;
  • Przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej;
  • Handel zagraniczny między krajami europejskimi;
  • Działalność innowacyjna europejskich przedsiębiorstw;
  • Wykorzystanie narzędzi teleinformatycznych przez gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa.
Home O konferencji Tematyka Konferencji